Poslanstvo

Namen portala sos-sola.si je, da uporabnikom ponudi pomoč pri delu s šolarji, ki imajo težave pri matematiki v prvih treh razredih osnovne šole.

Na portalu sos-sola.si so dostopni brezplačni učni listi za šolarje in kontrolni za starše. Na voljo so tudi dodatne plačljive vsebine za dodatno pomoč. Materiali so razdeljeni po razredih in dostopni na spletni strani trgovine.

Listi za šolarje in povratna informacija

S pomočjo listov za šolarje boste lahko natančno opredelili, katero učno snov je otrok že usvojil in katera mu še povzroča težave.

Naloge na delovnih listih za šolarje so namreč razporejene po posameznih temah in sklopih ter usklajene z učnim načrtom.

Na učnem delu portala najprej izberete razred in poiščete primerne liste za šolarje. Te liste natisnete in jih rešite skupaj s svojim šolarjem. Nato na portalu poiščete povratne informacije, ki vam pomagajo oceniti, koliko vaš otrok zna glede na predpisane nacionalne standarde.

Strani za starše, 3. razred

Strani za starše

Namen listov za šolarje je torej prepoznavanje in diagnoza neusvojene snovi. Namen strani za starše pa je pomoč pri neusvojeni učni snovi.

Strani za starše vas opremijo s kakovostnimi razlagami. Z njimi otroku pomagate, da lažje usvoji neutrjeno snov. Seznanijo vas tudi s preverjenimi učnimi prijemi in načini, ki se zahtevajo pri pouku v šoli. Ob tem vam nudijo uporabne nasvete, kako skozi didaktično igro ob vsakodnevnih dejavnostih brez dodatnega dela otroka pripravite na prihajajočo snov.

Strani za starše so najbolj pomemben del portala sos-sola.si, ker bo z njihovo pomočjo vsaka ura vaše pomoči učinkovitejša.

Listi za šolarje in strani za starše so na voljo za vse tri razrede.

Pomembno

Kot ste lahko prebrali, je portal sos-sola.si portal za pomoč otrokom in staršem, katerega osnovna zamisel je, da bi ga uporabljali vsi, ki pomagate šolarjem. Z uporabo portala boste povečali učinkovitost svoje pomoči. Zasnovan je za vas in deluje samo v primeru, da ga uporabljate starši in skrbniki otrok.

To ni portal, na katerem bi lahko šolarji pridobivali znanje. Portal tudi ni namenjen temu, da šolarja samostojno posadite za računalnik k reševanju nalog. V tem primeru sos-sola.si ne more doseči željenih ciljev in vam ne more pomagati!

Torej portal sos-sola.si vam pomaga, če:

  • Vaš šolar kljub začetnem veselju ob vstopu v šolo izraža odpor do matematike in šole, izgublja zaupanje vase, nima volje in je bolan večkrat kot prej.
  • Ogromno časa presedite pri domačem delu, vendar ni vidnega napredka. Otrokova in vaša stiska se ne zmanjšujeta.
  • Vaš šolar enostavno ne dohaja pouka pri matematiki.
  • Pri pomoči šolarju ne razumete njegovih težav.
  • Čutite, da vaš šolar potrebuje pomoč, vendar mu želite učinkoviteje pomagati.
  • Želite doma preveriti, ali vaš šolar pri matematiki obvlada temeljno snov.
  • Potrebujete nasvet.

Portal vam NE more pomagati, če:

  • Otrok z lahkoto obvladuje snov in potrebuje težje naloge.
  • Želite, da šolar samostojno rešuje naloge na portalu.
  • Pri urejanju šolskih odnosov.

Kako začeti?

Liste za šolarje in povratne informcije dobite brezplačno v trgovini. Potrebna je samo registracija.