Spoznavamo simetrale, navpičnice in vodoravne črte

Uvod
Točka in črta
O simetriji
Nasvet
Iz učnega načrta
Povzetek

Črte so osnova za različne oblike. V šolah jih otrokom po navadi predstavimo kot več zaporednih TOČK.

SIMETRIJA je pomembna pri otrokovem razumevanju geometrije. Najdemo jo povsod v naravi in je neizbežna pri arhitekturi, oblikovanju avtomobilov, oblačil in tako naprej. Na prvi pogled sta tudi naše telo in obraz simetrična.

V šolah otroke učimo, da so črte sestavljene iz točk. To lahko otroku na preprost način pokažemo tako, da s svinčnikom na papir naredimo več zaporednih pik (oziroma točk) tako, da na koncu iz njih dobimo črto.

Črte po navadi označujemo s točkami, točke pa vedno označujemo z velikimi tiskanimi črkami.

Če želimo narisati črto določene dolžine, moramo z eno veliko črko označiti začetek in z drugo veliko črko tudi konec te črte.

To pomeni, da črte določenih dolžin VEDNO označujemo z DVEMA TOČKAMA, po katerih jih tudi poimenujemo. Na primer: črto z začetkom v točki A in koncem v točki B imenujemo črta AB. Kasneje v šoli pa se bo otrok tudi naučil, da se takšni črti reče DALJICA.

Daljica

Do 3. razreda se je vaš otrok že naučil razlikovati med ravno in krivo črto, sklenjeno in nesklenjeno črto, lomljeno črto, ve pa tudi, kaj je točka in kaj je presečišče.

Beseda SIMETRIJA je za marsikaterega otroka popolna neznanka. Nek predmet ali lik je simetričen, če ga lahko na pol razdelimo s črto, in je na OBEH STRANEH ENAK. Torej, simetričen je tak lik ali predmet, ki ima obe strani popolnoma enaki. Črti, ki razdeli nek simetričen predmet na dve enaki polovici rečemo SIMETRALA.

O simetriji, slika 1

Na začetku otroci spoznavajo simetrijo tako, da preproste oblike, ki jih lahko izrežejo iz papirja, razdelijo na dve enaki polovici NAVPIČNO ali VODORAVNO.

O simetriji, slika 2

Kasneje, v višjih razredih, ko otrok osnove simetrije usvoji, pa mu poleg vodoravne in navpične simetrale predstavimo še tiste simetrale, ki ležijo kako drugače.

V višjih razredih bodo otroci v povezavi z besedo SIMETRIJO spoznali tudi besedo ZRCALJENJE. Zato ni nič hudega, če otroku simetrijo pojasnimo s pomočjo zrcala.

Pripravite si manjše zrcalo in na list papirja narišite pol jabolka. Če menite, da vam risanje ne gre, iz revije izrežite večjo fotografijo sadja ali pa obraz in ga prerežite na pol. Takšno fotografijo naj potem otrok nalepi na bel list papirja.

Nato recite otroku, naj si točno tam, kjer se polovica jabolka konča, predstavlja črto. Povejte mu, da to črto imenujemo simetrala. Potem mu recite, naj točno po tej ”nevidni” črti položi ogledalo tako, kot kaže spodnja slika. Ko bo to naredil, bo ugotovil, da kar naenkrat vidi celo jabolko. Takrat mu povejte: ”točno na polovici jabolka si položil ogledalo. Sedaj imaš pred sabo celo jabolko. Ali sta obe polovici jabolka enaki?” Otrok bo najverjetneje odgovoril z ”da”. Nato mu razložite, da je to jabolko simetrično in da za vse predmete ali like, ki imajo, če jih damo na pol dve enaki polovici, rečemo, da so simetrični.

Nasvet

Če ugotovite, da vaš otrok ne razume, kaj je to polovica, kliknite tukaj.

V Učnem načrtu (2011) na strani 10 piše, da učenci:

  • ”prepoznajo in poimenujejo geometrijske like ter pri opisu lastnosti uporabljajo matematične izraze (stranica, oglišče),
  • ”narišejo črte med dvema točkama in spoznajo pojem najkrajša razdalja med dvema točkama.”

V Učnem načrtu (2011) na strani 11 pa piše, da učenci:

  • ”prepoznajo in pokažejo simetrijo pri predmetih in likih”.

Pri reševanju nalog iz geometrije sta pomembni natančnost in razumevanje novih pojmov, ki jih otrok spozna pri pouku. Otrok na primer nikoli ne bo razumel kaj pomeni simetrija, če ne bo NATANČNO narisal, prepognil ali izmeril likov.

Če pri takšni vaji otrok ne bo videl dveh simetričnih oziroma enakih strani, besede simetrija (in tudi simetrala) NE BO RAZUMEL.